קליעת סל מערבות

סל עם ידית רוזיטה2

קליעת סל מערבות
סדנת מוצר בהנחיית שרי חברוני

הערבה מצטיינת בהיותה חומר קליעה חזק, עמיד ונעים לעין.
בסדנה נקלע סל שימושי ויפה מערבה עם קליפה.
מי שתספיק תקלע גם ידית רוזיטה.

25/5 >> יום א', כה באייר >> 16:00-22:00

*** נדרש ידע בקליעת בסיס
עלות הסדנה כולל חומרים: 320 ש"ח
לתלמידות קורס קליעה שנתי: 280 ש"ח