La Petite Galerie

בקצה החצר של בית המלאכות מעל בור המים ממוקמת הגלריה של עמנואל ובה מוצגות תערוכות מתחלפות של יצירות מקוריות ואוספים נדירים.

פרטים נוספים בקרוב.

עמנואל קליידמן

 

 

רקמות נדירות מהאוסף