אריגה בנול דוושות > קורס מורחב

talit 1

הגלריה לאריגה בנול דוושות
בתשע"ד נחנכה בשעה טובה ובהתרגשות גדולה הגלריה לאריגה של בית המלאכות בחפץ כפיה.
בגלריה נולי דוושות וגלגלי טווייה מסורתיים, שהיו בשימוש במאות שקדמו למהפכה התעשייתית.
המעבר לאריגה בעזרת דוושות הפכה את מלאכת האריגה הידנית למהירה יותר
ובזכותה הפכו מוצרי הטקסטיל נפוצים יותר.
ניתן ללמוד אריגה וטוויה במסגרת של קורסים מובנים, לימוד יומי או חודשי, ושיעורים פרטיים.

♣ לחצי כאן לצפייה בסרטון הדגמה קצר ♣ 

 אריגה בנול דוושות – קורס יסודות
בהנחיית שורי פרוביזור
קורס מעשי ללימוד ותרגול טכניקות אריגה בנול דוושות, והכנת מספר פרוייקטים.
הלימוד מבוסס על הנחייה אישית בקבוצה של 3 עד 4 משתתפות.
הקורס כולל 8 מפגשים, מתוכם 5 מפגשים בהנחיית המורה, ו- 3 מפגשים לתרגול
החומר הנלמד והתקדמות באריגה (ללא המורה).
כל משתתפת תכין מספר אריגים, לפי קצב התקדמות אישי ובהתייעצות עם המורה.
ניתן להכין שטיח, של, טלית, שמיכה והאפשרויות רבות.

מועד פתיחת הקורס: לבירור המועד הקרוב ניתן לפנות כאן

נושאי הלימוד:
מבוא לאריגה, מדידת שתי, השחלת הנול, שיטות אריגה: שתי וערב, סל, אלכסון, צלעות,
אריגה מסורתית: פני ערב, קילים, שטיח פרסי, תחרה, סיומות באריגה ועוד.
הלימוד בקורס מותאם באופן אישי לכל משתתפת, ומבוסס על קצב התקדמות אישי
וסוג הפרויקטים שכל אחת בוחרת להכין.

שעות תרגול נוספות ללא תשלום:
בנוסף למפגשים, מוזמנות המשתתפות להמשיך לתרגל ולארוג בזמנן החופשי.
כל משתתפת תקבל עד 20 שעות נוספות להמשך עבודה עצמאית על הנול, ללא תשלום נוסף.
השעות יתואמו מראש באופן אישי, ולא יאוחר ממועד סיום הקורס

» מוגבל ל-4 משתתפות » לא נדרש נסיון קודם
» תוכנית הקורס פתוחה לשינויים, בהתאם לקצב והעדפה של כל משתתפת

» מחיר הקורס : 2100 ש"ח
*** הנחה לתלמידות ותיקות

להרשמה ומידע נוסף ניתן לפנות כאן

talit eti 2

pattern new ruth