קורסים שנת תש״פ 2020

 קורסים:
 
 
17 מפגשים בימי ראשון
מועד בוקר- 10:30-13:30 או מועד ערב 18:00-21:00 
החל מ-10/11/19 – 05/07/2021
 
17 מפגשים בימי ראשון 
מועד בוקר- 10:30-13:30 או מועד ערב 18:00-21:00 
החל מ-3/11/19 – 18/6/2020    – מלא!
 
 
3 מפגשים, בימי ראשון בין השעות 10:30-14:30
8/9/2019
15/9/2019 
22/9/2019
 
6 מפגשים בימי חמישי
בין השעות 18:30-21:30
9/1/2020-13/2/2020
 
 
 
 
מועדים חדשים בקרוב!
 
 
מועדים חדשים בקרוב!
 
 
10 מפגשים
4/11. עד 31/12.
ימי שני
10:30-13:30
 
12 מפגשים
13.1.2020 עד 15.6.2020
ימי שני
10:30-13:30
 

 »קורס אריגה על נול דוושות 

 4 מפגשים

 6-27/11.

17:00-21:00

 
 
ימי שישי
9:30-13:30
 13.3.2020-19.6.2020
 
 
7 מפגשים בימי שישי,
9:00-12:30, פעם בשבועיים,
החל מה-15/11/2019